Αρχές και Στόχοι

Σκοπός των εργαστηρίων που προσφέρονται εδώ είναι η εφαρμογή θεμάτων από τον χώρο της Θετικής Ψυχολογίας για το ελληνικό κοινό.

Ο κλάδος αυτός είναι ένα κίνημα στον χώρο της ψυχολογίας που ζητά ίση προσοχή στους παράγοντες που βοηθούν τον άνθρωπο να είναι καλά και να βιώνει την ζωή του ως κάτι που έχει νόημα όση έχει δοθεί στην διερεύνηση τραυματικών συνθηκών και ασθενειών. Παρότι λοιπόν πρόκειται για έναν σχετικά νέο κλάδο, το περιεχόμενο και οι στόχοι του  ξεκινούν από πολύ παλιά. Πρόθεση του είναι να συγκεντρώσει και να συστηματοποιήσει την σχετική γνώση του παρελθόντος και να ενθαρρύνει καινούργιες έρευνες. Αλλά και να παρέχει και να εμπλουτίσει ένα λεξιλόγια για την κατανόηση της ανθρώπινης εμπειρίας μέσα από θετικούς και εποικοδομητικούς όρους.

Φιλοσοφικά πατά στην Αριστοτέλεια παράδοση που υποστηρίζει ότι κάθε ον έχει από την φύση του την ανάγκη να τελειοποιηθεί και να γίνει η καλύτερη δυνατή εκπλήρωση του εαυτού του και του δυναμικού του. Στην σύγχρονη εποχή η λεγόμενη ανθρωπιστική σχολή της ψυχολογίας έχει ενστερνιστεί αυτήν την άποψη και την θέση ότι όταν δίνονται οι κατάλληλες συνθήκες, το άτομο θα αναζητήσει τον δρόμο του προς την αυτο-πραγμάτωση.

Στις μέρες μας λοιπόν το κίνημα της Θετικής Ψυχολογίας επαναφέρει το αίτημα αυτό και μας καλεί να δώσουμε και πάλι την απαραίτητη προσοχή στο πώς μπορούμε να στηρίξουμε τις υγιείς δυνάμεις μέσα στον κάθε άνθρωπο αλλά και τις ομάδες τις οποίες εκείνος δημιουργεί και την κοινωνία μέσα στην οποία ζει.

Επιδίωξή της είναι η διερεύνηση του πότε βιώνει ο άνθρωπος την βέλτιστη δυνατή ζωή γι’ αυτόν – με δεδομένες τις συνθήκες που τον περιβάλλουν. Όχι μια “τέλεια” ζωή, όπου άσχημα πράγματα δεν συμβαίνουν ή δεν μας πειράζουν. Αλλά μια ζωή όπου το άτομο μπορεί να περπατάει το μονοπάτι που εκφράζει τις αξίες του, του δίνει νόημα και φυσικά ικανοποίηση και χαρά παρά τα εμπόδια και τις δυσκολίες.

Σκοπός λοιπόν δεν είναι ένα άγχος να γίνουμε “άτρωτοι” ή να αποφύγουμε όλα τα δυσάρεστα – η πιο σίγουρη οδός προς την δυστυχία- αλλά να μην ξεχνάμε αυτά που είναι σημαντικά για εμάς, που μας δίνουν αυθεντική χαρά, ενέργεια και πληρότητα. Αυτή είναι η καλή ζωή για την οποία η Θετική Ψυχολογία μιλά.